Mỗi năm ngân sách phải chi hơn chục ngàn tỉ đồng cho việc vận hành 40.000 xe công. Đây là một gánh nặng trong tình hình nợ công ngày càng tăng.