Thị trường chứng khoán luôn tiềm ẩn những con sóng lớn đe dọa nhấn chìm mọi nhà đầu tư. Đôi lúc thị trường đi theo hướng chẳng ai ngờ tới. Những bức tranh dưới đây sẽ miêu tả sự "điên loạn" của thị trường qua lăng kính hài hước.