Một ngày nào đó, nếu có cơ duyên đến Traphaco và hỏi rằng, ai đã gắn bó với doanh nghiệp cả chục năm, người hỏi sẽ nhận được “một rừng cánh tay”. Sự gắn kết và lòng trung thành với ngôi nhà lớn thứ hai đang tiếp tục được ông Trần Túc Mã, Tổng giám đốc Traphaco thể hiện rõ nét hơn bằng mục tiêu con người trong chiến lược 2017-2020.