Ngày nay, gần 1/3 hàng hóa xa xỉ được bán ra trên thế giới sẽ được tiêu thụ bởi các khách hàng Trung Quốc.