Bạn đã bao giờ nghe đến trái phiếu Samurai hay trái phiếu Sushi, rồi những khoản vay Ninja?