Trái với năm 2014, năm nay, “chợ” trái phiếu Chính phủ (TPCP) liên tiếp “ế” hàng bởi thiếu sự vào cuộc của giới ngân hàng. Trước áp lực mục tiêu huy động vốn 250 nghìn tỷ đồng năm 2015, Bộ Tài chính đang tìm cách xoay xở.