Kết quả kinh doanh không khả quan, thách thức do Hiệp định TPP mang lại và việc xuất khẩu vào thị trường Anh bị tác động không nhỏ đã khiến cổ phiếu ngành dệt may sẽ không còn duy trì đà tăng mạnh như những năm trước và xu hướng biến động chủ yếu là đi ngang và giảm.