Tuổi 30 là mốc chuyển giao quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Trước khi bước qua ngưỡng tuổi này, còn điều gì tiếc nuối bạn vẫn chưa thực hiện được?