Có tới 64,9% nhu cầu tìm việc của người lao động ở mức lương từ 6 – 10 triệu; mức lương trên 10 triệu chỉ chiếm 14,17%.