Tổ chức Mạng lưới sông ngòi Việt Nam (VRN) vừa gửi kiến nghị đến Chính phủ, các Bộ, ngành và UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị dừng hẳn dự án Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai (dự án lấn sông Đồng Nai) và phá dỡ toàn bộ hạng mục đã san lấp.