Nhiều nghiên cứu cho rằng Việt Nam sẽ là quốc gia được hưởng lợi nhấ t khi hiệp định TPP được thông qua. Tuy nhiên TPP sẽ không chı̉ có tác động một chiều mà sẽ là cả hai chiều đến Việt Nam.