Sự bùng nổ của thương mại điện tử là một yếu tố tác động tiêu cực đến Toys “R” Us, nhưng đó không phải là nguyên nhân lớn nhất.