Chỉ còn vài ngày nữa là hết năm 2015, đây là thời điểm tốt để nhìn lại kinh tế thế giới một năm qua. Dưới đây là tổng kết các loại tài sản diễn biến tốt nhất và tệ nhất trong năm nay, theo CNBC.