Ông Hong Sun, Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (Korcham), chia sẻ kinh nghiệm về phát triển công nghiệp hỗ trợ sau khi Việt Nam gia nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)