Hình thức đưa tài sản ra nước ngoài thường thấy của giới giàu có Trung Quốc là mua bất động sản sau đó đến chứng khoán, các tài sản thương mại cũng như các gói bảo hiểm nhân thọ.