Số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam cho thấy, 6 tháng đầu năm nay, cả nước đã nhập khẩu 606,8 nghìn tấn khí hóa lỏng, trị giá 240,5 triệu USD, tăng 13,72% về lượng, nhưng giảm 14,41% về trị giá so với cùng kỳ năm 2015.