Tổng công ty Xi măng Việt Nam cho biết, ông Bùi Hồng Minh được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc thay cho ông Trần Việt Thắng đã bị cho thôi chức do có nhiều sai phạm.