Tồn kho than của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) hiện đã chạm con số 10 triệu tấn, còn lượng than nhập khẩu 4 tháng qua cũng đã đạt 4,7 triệu tấn.