Chuyên trang Luxurylaunches vừa đưa ra kết quả bình chọn các khu phức hợp, công trình hỗn hợp tốn kém nhất thế giới.