Vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong khu vực khiến New Zealand tìm thấy nhiều điểm tương đồng để thúc đẩy hợp tác kinh tế và an ninh.