Nhiều nước Đông Nam Á thời gian qua đã xóa sổ hàng loạt đường dây tội phạm người Trung Quốc lừa đảo với thủ đoạn tinh vi.