Hiện tốc độ già hóa dân số tại Việt Nam đang dẫn đầu châu Á và nhanh nhất thế giới. Việt Nam cần phải làm gì để đối phó với việc già hóa dân số hiện nay?