Nghi vấn trên được ông Nguyễn Văn Lâm, Phó trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách, HĐND TP nêu ra tại cuộc họp với Sở Tài nguyên và Môi trường (TN và MT) vừa diễn ra sáng nay (25-2).