Nhật Bản đang vận động các quốc gia thành viên trong Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) để ra tuyên bố chung về phán quyết của vụ kiện Biển Đông, với nỗ lực kêu gọi Trung Quốc tôn trọng phán quyết của tòa và tuân thủ luật pháp quốc tế.