Nhà sản xuất tơ nhện Kraig Biocraft sẽ phát triển công nghệ và sản xuất lụa cao cấp tại Việt Nam.