Ngư dân Quảng Nam tố hải cảnh Trung Quốc cướp sạch sản phẩm, lương thực, lén bỏ cá vào thùng nước ngọt, dùng dao cắt phá giàn lưới vây và đe dọa sẽ 'bắn chết' nếu không quay tàu vào bờ.