Chính sách lãi suất âm được công bố hồi tháng trước của Nhật có thể khiến xu hướng này gia tăng...