Ban chỉ đạo cổ phần hóa công ty VIMICO giấu thông tin khi IPO nên nhà đầu tư bỗng dưng phải gánh khoản bảo lãnh hơn 13 triệu USD “từ trên trời rơi xuống”