Việc Nga hậu thuẫn chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad dường như đang khiến một số nước trong khu vực nổi giận, và có khả năng tăng hỗ trợ quân sự cho lực lượng chống Assad.