Thống kê đến thời điểm hiện tại của Bộ Nội vụ cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2016, 10 bộ, ngành và 35 địa phương đề nghị giải quyết tinh giản biên chế với gần 3.750 người.