Bởi yếu tố minh bạch bảo mật và tính giới hạn số lượng, Bitcoin đang hấp dẫn được giới đầu tư và thổi lên quả “bong bóng” tỷ đô trên thị trường.