Phản ứng của giá vàng với những nguy cơ địa chính trị đang gia tăng trong những tháng qua khá là mờ nhạt.