Hệ thống tình báo quân đội Trung Quốc sẽ chịu nhiều xáo trộn lớn khi các cấu trúc chỉ huy bị thay đổi trong cuộc cải tổ lớn nhất suốt nhiều thập kỷ.