Tuy nhiên, giá dầu thu hẹp đà giảm về cuối phiên, giữ giá dầu Brent ở mức trên 49 USD/thùng, giá dầu Mỹ trên 45 USD/thùng.