Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam cho biết, 8 tháng đầu 2015, phát hành trái phiếu Chính phủ chỉ đạt 37,7% kế hoạch năm. Giới phân tích lý giải tình trạng trên là do kỳ hạn phát hành không phù hợp với cấu trúc kỳ hạn nguồn vốn bên mua.