Giá vàng trong tuần biến động. Tỷ giá trung tâm niêm yết ở mức cao trong tuần. NHNN yêu cầu các NHTM mở lại kênh cho vay ngoại tệ đối với DNXK...