Thị trường tín dụng Trung Quốc hiện đang phát đi nhiều tín hiệu căng thẳng, đã có 7 công ty vỡ nợ trên thị trường trái phiếu nội địa.