Hạn mức tín dụng được nới rộng tạo điều kiện cho các ngân hàng có thêm dư địa cho vay, nhất là khi dư nợ dần cải thiện. Tuy nhiên, trên thực tế, doanh nghiệp vẫn khó khăn trong tiếp cận vốn ngân hàng.