Bên cạnh các phương pháp truyền thống như người quen giới thiệu và các công ty tuyển dụng, những kênh tìm việc được ưa thích đang chiếm lĩnh trên Internet như mạng việc làm, trang mạng tuyển dụng của doanh nghiệp và mạng xã hội với 47% ứng viên sử dụng. Tuy thế, tỷ lệ này của Việt Nam vẫn thấp nhất khu vực. Hiện, Malaysia đứng đầu với 54%.