Gần 20 doanh nghiệp sản xuất và chế biến thực phẩm nông nghiệp, 11 doanh nghiệp hóa chất, 8 doanh nghiệp máy móc điện tử,…của tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) muốn tìm đối tác thu mua và phân phối tại Việt Nam.