Hơn 500 lãnh đạo các doanh nghiệp Nhật Bản đến từ những thị trường hàng đầu như Mỹ, Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore… với mong muốn tìm cơ hội làm ăn tại Việt Nam