Vấn đề cốt lõi là làm sao lấy lại tính độc quyền cho sản phẩm của Tiffany, khôi phục ánh hào quang ngày trước.