Năm 2016, vàng đã có khởi đầu tốt nhất kể từ 1980 khi giới đầu tư tìm kiếm hầm trú ẩn do chứng khoán lao dốc, kinh tế Trung Quốc giảm tốc.