Tuy nhiên xét trên phương diện tiêu thụ sắt thép tính trên bình quân đầu người các quốc gia, Việt Nam chỉ đứng thứ 4 trong khu vực với khoảng 240kg/người (năm 2016). Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội thép Việt Nam, ngành thép Việt Nam còn nhiều dư địa phát triển.