Gặp ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT khi năm mới Bính Thân đang cận kề và ngay trước khi ông tới Davos để tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Cầm cuốn sách về cuộc cách mạng công nghệ thứ 4, một trong những chủ đề được đề cập tại Diễn đàn, ông - vẫn như thường thấy - đã say sưa nói cả tiếng đồng hồ về những thách thức và cơ hội mở ra cho Việt Nam, cho FPT trong cuộc cách mạng công nghệ đang gây “nghiêng trời, lở đất” này.