Khá nhiều dự án đã hoàn thiện khâu giải phóng mặt bằng và thủ tục pháp lý, nhưng chủ đầu tư hiện thời gặp khó khăn về nguồn vốn phát triển nên phải tìm các đối tác có năng lực triển khai và bán hàng tốt hơn để chuyển nhượng.