Động thái phá giá nhân dân tệ của Trung Quốc cùng với đà suy giảm kinh tế khiến dòng tiền rút mạnh khỏi nước này.