Theo khám phá của Tiến sĩ Phan Minh Liêm, những thử nghiệm ban đầu cho thấy protein 14-3-3sigma có khả năng tấn công hữu hiệu các tế bào ung thư.