Mỗi tháng nếu gửi tiết kiệm 8 triệu đồng thì cả năm tôi chỉ lãi được 2 triệu, nên đang dự tính đầu tư hay buôn bán kinh doanh mặt hàng gì đó để có lời hơn. (Ngọc, Hà Nội).