Cơ quan giám sát trực tuyến của Trung Quốc bắt đầu điều tra các báo cáo về nhiều vụ vi phạm tại các dịch vụ tin tức của 3 công ty trên.